REALIZACJE

 • Roboty odtworzeniowe terenów zieleni oraz nawierzchni po modernizacji sieci ciepłowniczej w rejonie ulic Garbary, Hojne-Wrońskiego i M. Skłodowskiej – Curie
 • Wykonanie robót drogowych związanych z budynkami 36 i 37 na terenie osiedla mieszkaniowego „Południe” w Gdańsku
 • Naprawa nawierzchni jezdni, chodników, placów i inne roboty z zakresu utrzymania dróg na terenie administracyjnym miasta Gdańska rejon II Gdańsk – Wschód (podwykonawca robót)
 • Prace odtworzeniowe terenów zielonych oraz nawierzchni chodników po modernizacji sieci ciepłowniczej przy ul. Karpackiej i Chopina w Gdańsku
 • Remont chodników oraz zatok postojowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku w latach 2007-2010
 • Remont chodników, schodów terenowych, utwardzenie terenu płytami meba, wykonanie progów zwalniajacyh na terenie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach2008-2010
 • Remont nawierzchni przy garażach przy ul. Bitwy Oliwskiej oraz wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Grunwaldzkiej 607 z płyt ażurowych typu Meba
 • Roboty drogowe tj. remont chodników, ustawienie krawężników drogowych ciężkich w miejscowości Miłobądz w ramach zadania : Modernizacja drogi krajowej nr 1
 • Wykonanie nasadzeń drzew liściastych wraz z pielęgnacją w ramach remontu drogi krajowej nr 7 Żukowo- Gdańsk
 • Budowa placów manewrowych , dojazdów do hal oraz parkingów na terenie Ekofinn-Pol w Baninie przy ul. Leśnej
 • Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2210G w miejscowości Pszczółki  przy ul. Pomorskiej wraz z wykonaniem wjazdów gospodarczych
 • Remont chodnika oraz poszerzenie miejsc postojowych przy ul. Chłopskiej 24 w Gdańsku
 • Remont chodnika oraz poszerzenie miejsc postojowych przy ul. Dąbrowszczaków w Gdańsku
 • Remont chodników, zatok postojowych, roboty remontowe cząstkowe asfaltem lanym na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Suchanino w latach 2009-2010
 •  Remont chodnika przy ul. Żwirki i Wigury oraz roboty remontowe cząstkowe asfaltem lanym na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Radunia w Pruszczu Gdańskim
 • Remont drogi z płyt ażurowych zbrojonych typu Yomb na terenie jednostki wojskowej Gdańsk-Westerplatte.
 • Wykonanie trawników  wraz z pielęgnacją w ramach budowy ul. Różanej w Rumi.