OFERTA

Oferujemy usługi w zakresie :

  • Budowa chodników, parkingów, placów utwardzonych z kostki brukowej, prefabrykatów betonowych oraz kostki granitowej
  • Roboty ziemne
  • Montaż małej  architektury
  • Zakładanie ogrodów, parków, terenów zieleni
  • Układanie trawników rolowanych
  • Konserwacja trawników, krzewów, drzew.